Úvod

Svobodnou školičku založili rodiče, jejichž cílem bylo vytvořit nejen pro své děti láskyplné a harmonické prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře a které jim jejich rodiče s láskou dotvořili ručně vyráběnými hračkami z přírodních materiálů.

Záměrem zakladatelů byl vznik mateřské školy pro děti od cca 2,5 let (mladší případně dohodou), která by poskytovala co nejkvalitnější způsob předškolního vzdělávání a umožnila dětem jejich všestranný rozvoj. Vzhledem k vynikajícím výsledkům waldorfské pedagogiky, kdy žáci státního Waldorfského lycea v Praze ve státních maturitách skončili mezi SOŠ na prvním místě v ČR, si zakladatelé vytkli za cíl spojit tradiční uznávané postupy státního vzdělávání a doplnit je o prvky z alternativního vzdělávání, jako je waldorfská a intuitivní pedagogika. Hlavní idea školky je inspirována prvky waldorfské pedagogiky, výchovnými představami českých reformních pedagogů a výchovným konceptem „Respektovat a být respektován". Ve výchově uplatňujeme celostní pohled na vývoj dítěte a jeho jednotlivá stádia.